Språkgranskning

Language Team granskar engelska och svenska texter med mål att uppnå en hög idiomatisk språkriktighet.

Inte bara korrigerar vi stavfel och interpunktion utan går också mer på djupet genom att titta på ordval, frasering, meningsbyggnad och föreslår också vid behov relevanta ändringar i texten. Vi kontrollerar helt enkelt att språket löper fint i alla avseenden, vilket kan innebära förbättringar och omformuleringar av texten. Allt detta görs inom ett stort antal textområden, och av språkgranskare med idiomatisk språkkänsla; det vill säga engelska texter tacklas enbart av personer med engelska som modersmål, och svenska texter av de som har svenska som första språk.

Vi tar givetvis hänsyn till kundens direktiv för att bevara de specifika och generella kontexterna i det aktuella dokumentet. 

Det kan finnas goda skäl att anlita professionell hjälp med sin text i stället för att förlita sig på en engelska eller svenska författad av något gratis översättningsprogram eller liknande. Inte sällan överskattar också våra kunder sina kunskaper i språket, medan vi ju ofta ser uppenbara brister i de texter vi får in för granskning. Vi menar att det i många fall hade varit motiverat – tidsmässigt som ekonomiskt – att låta oss ta hand om jobbet redan från början, det vill säga själva översättningen. 

Snabba leveranser av granskade texter till konkurrenskraftiga priser brukar inte alltid gå ihop. Hos oss gör det!

Amerikansk eller brittisk engelska? Inga problem! Lämna in din text! Vi tar hand om den!

SvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen

Översättning svenska engelska, korrekturläsning och språkgranskning